23 may 2016

Jacques Louis David (la mort de Marat)

Marat assassiné (1793, Bruxelles)

L'assassinat de Marat (réplique 1793, Louvre)

La mort de Marat (réplique 1793, Château de Versailles)

La mort de Marat (réplique 1793, Dijon)

No hay comentarios: